Veel gestelde vragen

Wat is StadspasVenlo?

De StadspasVenlo is een persoonsgebonden pas voor mantelzorgers en minima. Deze wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Minima die een pas aanvragen en er recht op hebben ontvangen per persoon € 100,- op deze pas. Mantelzorgers die een pas aanvragen en er recht op hebben ontvangen per persoon een tegoed van €75,-. Op deze website onder de kop “Pas besteden” of onder “belevenissen en acties” kunt u zien waar u kunt betalen met de pas. De pas kan eenvoudig online aangevraagd worden onder de kop “Aanvragen” op deze website en kan worden gebruikt bij aangesloten winkels en voorzieningen in gemeente Venlo


Ik heb de StadspasVenlo ‘voor het eerst’ ontvangen. Wat moet ik nu doen?

U dient uw pas eenmalig te activeren voor gebruik! Ga hiervoor naar: Activeren (eenmalig) (via de link op deze website).

Om de pas te activeren heeft u de laatste 6 cijfers van uw kaartnummer nodig en de activatiecode. Deze staan vermeld achter op uw pas.

Als het activeren gelukt is, wordt het toegekende tegoed direct bijgeschreven op uw pas en kunt u de pas meteen gebruiken.

Ook kunt u inloggen om uw tegoed te kunnen bekijken, uw account gegevens te veranderen en uw wachtwoord te wijzigen (indien nodig). Bewaar uw pas goed. Deze is onbeperkt geldig en er kan ieder jaar, na goedkeuring van uw aanvraag weer geld op gezet worden door leverancier.


Ik heb de pas aangevraagd maar nog niet ontvangen?

De aanvraag voor minima moet eerst worden goedgekeurd door de gemeente en de aanvraag voor mantelzorg moet worden goedgekeurd door Steunpunt mantelzorg. U ontvangt eerst een brief van de gemeente. Als de aanvraag wordt toegekend, leverancier binnen drie weken de StadspasVenlo per post.

Duurt dit te lang, stuur dan een e-mail naar vraag@stadspasvenlo.nl


Ik heb de StadpasVenlo al ontvangen en ook al gebruikt. Nu heb ik voor het nieuwe jaar een nieuwe aanvraag gedaan. Wat moet ik dan doen met de pas?

U ontvangt bericht zodra de goedkeuring er is. Binnen 2 weken na goedkeuring zet leverancier het toegekende bedrag op uw stadspas. Dus bewaar de pas goed.


Wat te doen bij kwijtraken pas of als deze is gestolen?

U dient dit schriftelijk te melden aan leverancier Loyalty Connect. Mail naar: vraag@stadspasvenlo.nl en vermeld hierin uw vraag, uw postcode/ huisnummer en eventueel uw kaartnummer. Dan wordt uw huidige StadspasVenlo geblokkeerd en ontvangt u een nieuwe pas. Het (resterende) tegoed, dat nog op uw huidige pas stond, wordt dan overgezet/ bijgeschreven op de nieuwe pas. Uw nieuwe pas wordt door leverancier gekoppeld aan uw bestaande account (persoonsgegevens) zodat uw pas gelijk geactiveerd is en geregistreerd. Uw nieuwe pas is dan geactiveerd en klaar voor gebruik.

De kosten voor het opsturen van een nieuwe StadspasVenlo zijn de eerste keer gratis. Bij een tweede keer wordt een bedrag van € 5 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met uw tegoed.


Als ik mijn pas verlies, kan de vinder zomaar de pas gebruiken in de periode tussen het verlies en de melding (dus blokkade) ervan?

Aan de pas kun je niet zien van wie die is. Wanneer iemand met de pas wil betalen moet postcode en huisnummer worden doorgeven. Daarnaast staat op de pas een code. De aanbieder typt de code, de postcode en het huisnummer in. Daarna kan er geld van de pas worden afgeschreven. Dus degene die een pas vindt,  kan er niets mee, aangezien het niet zichtbaar is van wie de pas is.


Wat is mijn tegoed op de StadspasVenlo?

De gemeente kent per persoon een bedrag € 100,00 per jaar toe aan inwoners met een laag inkomen. De gemeente kent voor mantelzorg een bedrag per persoon toe van € 75,00 per jaar. Mocht u al in bezit zijn van een pas en ook in een volgend jaar weer een aanvraag doen, dan vraagt u in dat jaar de vergoeding weer opnieuw aan via het kopje “Aanvragen” op deze website. Na goedkeuring wordt het nieuwe tegoed van dat jaar, binnen 2 weken op uw huidige pas gezet. Via deze website kunt u altijd uw tegoed checken.


Hoe lang blijft het tegoed op de pas geldig?

Het tegoed op uw StadspadsVenlo is geldig vanaf het moment dat bedrag is bijgeschreven. U dient het bedrag te besteden uiterlijk 31 december van het jaar waar de toekenning voor geldig is.

  • Mantelzorg;
   • 31 december 2020 (bedrag 2019)
   • 31 december van het desbetreffende kalenderjaar, dus mantelzorgjaar 2020 t/m 31 december 2020, 2021 t/m 31 december 2021, etc…
  • Minima;
   • 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Let op: wat op 31 december niet besteed is vervalt en kunt u niet meer gebruiken.


Hoe kan ik zien hoeveel tegoed ik nog op mijn pas heb?

Via ‘Saldo checken’ op de homepage (snelle manier) en op de pagina ‘Mijn Stadspas’ kunt u uw tegoed bekijken maar ook uw bestedingen bij aanbieders zijn zichtbaar via ‘Mijn StadspasVenlo’.


Is het mogelijk om zelf mijn stadspasVenlo op te waarderen?

Nee, het is niet mogelijk om zelf het tegoed op uw pas op te waarderen. Indien uw tegoed op is, kunt u als uw saldo niet voldoende is de rest zelf bijbetalen.


Moet ik mijn StadspasVenlo bewaren als het tegoed op is?

Ja, uw StadspasVenlo dient u te bewaren zodat uw pas ieder jaar (na goedkeuring aanvraag) weer opgewaardeerd kan worden. Met uw kaartnummer en correcte postcode/ huisnummer kunt u blijven inloggen voor ‘Mijn StadspasVenlo’ om uw bestedingen in te zien en uw persoonsgegevens te wijzigen (indien u verhuisd bent, dient u dit te wijzigen of door te geven aan leverancier Loyalty Connect).


Wanneer kan ik een aanvraag voor vergoeding Participatie minima of mantelzorg indienen?

  • De Participatie minima aanvragen voor 2020 kunnen vanaf 1 november 2019 worden ingediend. Zorg dat u tijdig de aanvraag indient.
  • De mantelzorgwaardering 2020 kan aangevraagd worden vanaf 1 januari 2020.

Vragen specifiek over mantelzorg

Wat als de mantelzorger niet in de gemeente Venlo woont?

Geen probleem, zolang de zorgvrager maar in de gemeente Venlo woont.


Wat als de zorgvrager in een andere gemeente woont?

Dan ontvangt de zorgontvanger geen StadspasVenlo, want de zorgvrager dient in de gemeente Venlo te wonen om de waardering te ontvangen.

Tip: informeer eens bij de gemeente van de zorgvrager of er daar een vorm van mantelzorgwaardering is.


Wat als een zorgvrager meer dan één mantelzorger heeft, komen zij in aanmerking voor de waardering?

Ja, alle mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen als zij voldoen aan de gestelde criteria.

Kan ik als mantelzorger van meerdere zorgvragers zorgt, vaker de waardering aanvragen?

Indien u mantelzorger bent voor één of meerdere zorg ontvangers en u voldoet aan de gestelde criteria, dan krijgt u toch maar een keer de waardering.


Ik heb een algemene vraag over mantelzorg (dus niet over het systeem of website). Bij wie moet ik dan zijn?

Heeft u een algemene vraag over mantelzorg, de StadspasVenlo (bv. het aanvragen ervan e.d.), of wilt u een luisterend oor? neem dan contact op met het steunpunt mantelzorg zie https://www.proteion.nl/mantelzorgers/steunpunt-mantelzorg/venlo/ of neemt contact op via tel. (0475) 45 30 33 of mail naar welzijn@proteion.nl


Ik heb een technische vraag over de StadspasVenlo. Bij wie moet ik dan zijn?

Voor technische vragen of storing, kunt u contact opnemen met leverancier Loyalty Connect. Mail dan naar vraag@stadspasvenlo.nl voorzien van uw postcode/ huisnummer en eventueel u kaartnummer en vermeld uw probleem.


Waar kan ik terecht met verdere vragen over de StadspasVenlo?

Staat uw vraag er niet bij? Neem per email contact met ons op. U kunt een email sturen naar vraag@stadspasvenlo.nl