Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Venlo streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met besluit digitale toegankelijkheid overheid. De gemeente Venlo geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Onderstaande verklaring heeft betrekking op; https://www.stadspasvenlo.nl.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.stadspasvenlo.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.stadspasvenlo.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Venlo is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Venlo verklaart dat de website www.stadspasvenlo.nl volledig voldoet aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus bevat de onderbouwing van de toegankelijkheidsclaim.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 11-12-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Venlo en met eindverantwoordelijke en uitvoerder van de StadspasVenlo, Loyalty Connect.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-12-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat volledig aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website www.stadspasvenlo.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Venlo dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheidtoegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. alle tijdens het onderzoek gevonden fouten zijn hersteld;
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.200ok.nl/audit/stadspas-venlo/
   • onderzoeksdatum: 17-09-2017
   • onderzoeksmethode: type onderzoek niet beschreven
   • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
   • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Versie 1.1