Participatieregeling

Gemeente Venlo vindt dat iedere inwoner van de gemeente mee moet kunnen doen in de samenleving en heeft daar extra geld voor vrij gemaakt. De participatieregeling voor minima is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen. U komt in aanmerking als:

  • U in gemeente Venlo woont en staat ingeschreven als inwoner van gemeente Venlo. (Dit geldt ook voor uw kinderen.)
  • Uw inkomen al twee maanden lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Deze norm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie.
  • Als u een schuldregeling heeft en het daarbij berekende vrij te laten bedrag lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Wanneer u in aanmerking komt voor de participatieregeling kunt u de pas aanvragen.

  • Na activering van deze pas heeft u een tegoed van €100,-
  • Ieder gezinslid jonger dan de 18 jaar krijgt een pas met een tegoed van €100,-.
  • Vanaf 18 jaar moet het gezinslid de pas zelf