Aanvragen mantelzorgwaardering

Vul het digitale aanvraagformulier volledig en naar waarheid in voor 1 januari 2020?

  • Het Steunpunt Mantelzorg verzamelt en screent de aanmeldingen. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de Stadspas Venlo via Loyalty Connect. Dit kan enkele weken duren.

Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd, dan ontvangt u ook bericht.

  • U dient zich elk kalenderjaar opnieuw aan te melden. Voor kalenderjaar 2020 kunt u zich aanmelden vanaf 1 april 2020 t/m 31 oktober 2020 via www.venlo.nl/mantelzorg

Voor meer informatie over Stadspas Venlo mantelzorg gaat u naar mantelzorg.