Aanvragen mantelzorgwaardering

Ieder kalenderjaar vraagt u opnieuw de mantelzorgwaardering aan. Situaties kunnen namelijk veranderen. Zo ook uw rol als mantelzorger. Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u uw aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020. Aanmelden kan t/m 31 oktober 2020. U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als:

  • U minimaal 3 maanden, 4 uur per week voor de zorgvrager zorgt.
  • U de zorg verleent binnen de gemeente Venlo.

Voor meer informatie over Stadspas Venlo mantelzorg gaat u naar mantelzorg.